De stichting 1001-Vrouwen

De Stichting 1001-Vrouwen (in 2014 opgericht) bevordert historisch onderzoek naar vrouwenlevens en het toegankelijk maken van de aldus verkregen kennis.