Klachtenreglement

  1. Klachten worden binnen een periode van 2 maanden na het ontstaan schriftelijk gericht aan het bestuur van de Stichting 1001-Vrouwen.
  2. Het bestuur verzamelt alle benodigde informatie met betrekking tot de klacht en consulteert de betrokken personen en organisaties en de klagende persoon of organisatie. Het bestuur maakt een schriftelijke inschatting van de klacht op basis van alle verkregen informatie. Binnen acht weken geeft het bestuur van Stichting 1001-Vrouwen een schriftelijk en beargumenteert advies.
  3. Indien het advies door de klager niet wordt geaccepteerd, kan deze binnen vier weken in beroep gaan bij het bestuur van Stichting 1001-Vrouwen. Het bestuur geeft binnen zes weken een bindend advies.
  4. Mocht de klager met het bindend advies van het bestuur niet eens zijn, dan kan de zaak voorgelegd worden aan het Nederlandse recht.
  5. Jaarlijks stelt het bestuur een lijst op van de ontvangen klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld.