Culturele ANBI

anbiStichting 1001-Vrouwen is met ingang van 3 oktober 2014 een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.

Dit betekent dat u belastingvoordeel geniet wanneer u een schenking of een gift aan de Stichting 1001-Vrouwen doet. Ook als u Stichting 1001-Vrouwen opneemt in uw testament, hoeft er geen successierecht afgestaan te worden. 

Van een culturele ANBI wordt openheid en transparantie verwacht. Alle informatie over de Stichting 1001-Vrouwen vindt u hier.

Meer informatie over de culturele ANBI-status en de daarmee samenhangende belastingvoordelen, vindt u in de Geefwet, en op de website over ANBI.