• Nebahat Albayrak, oud-staatssecretaris Justitie
  • Hedy d’Ancona, sociologe/sociaal geografe/politica
  • Noraly Beyer, vml. redactrice en presentatrice NOS Journaal en Wereldomroep
  • Hans Blom, em. hoogleraar geschiedenis/vml. directeur NIOD
  • Hadassah de Boer, presentatrice
  • Claudia de Breij, cabaretière
  • Koos Breukel, fotograaf
  • Hans Clevers, hoogleraar medische biologie/vml. president KNAW
  • Sybilla Dekker, oud-minister Volkshuisvesting/voorzitster taskforce ‘Talent naar de top’
  • Ann Demeester, directeur Frans Hals Museum
  • José van Dijck, hoogleraar mediastudies UvA/presidente KNAW
  • Andrée van Es, oud-Kamerlid/vml. wethouder/voorzitster Nationale UNESCO Commissie
  • Dan Hassler-Forest, docent populaire cultuur UvA
  • Maria Henneman, directrice/eigenares communicatieadviesbureau/oud-journaliste
  • Neelie Kroes, politica/vml. lid Europese Commissie/ambassadrice StartUp Delta
  • Eppo van Nispen tot Sevenaer, algemeen directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
  • Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar/vml. president KNAW/voorzitter Canoncommissie
  • Connie Palmen, schrijfster
  • Yvonne van Rooy, oud-politica/vml. universiteitsbestuurder/voorzitster Ned. Ver. van Ziekenhuizen
  • Marjan Sax, politicologe/oprichtster van Mama Cash
  • Nicoline van der Sijs, hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands
  • Sophie in ’t Veld, politica/lid Europees Parlement
  • Gerdi Verbeet, oud-Tweede Kamervoorzitster/bestuursvoorzitster Rathenau Instituut
  • Maartje Wortel, schrijfster
  • Renate van der Zee, historica/journaliste