Uitgelicht: Hélène Nolthenius

966HeleneNolthenius2

Oneerbiedig zou men kunnen zeggen dat classica Hélène Nolthenius niet helemaal van de wereld was, in die zin dat zij zich eerder door het 'daar en toen' liet beroeren dan door het 'hier en nu'. Nolthenius was de eerste om toe te geven dat haar liefde voor de tijden van weleer, die zich uitte in de keuze van haar vak, muziekgeschiedenis, en in de historische inslag van zowel haar wetenschappelijke als haar literaire werk, een soort ontsnappen aan het heden was. 'Ik ben een aartsescapist', zei zij vaak over zichzelf in interviews.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van het Johanna Westerdijkjaar lichten we in februari elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de wetenschap, van bèta's tot alfa's.