Uitgelicht: Lili Kluit

KLUITME

Op grond van haar diepgaande kennis van de cultuurgeschiedenis in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw werd Lili Kluit van vele kanten gevraagd voor bijdragen aan bundels en handboeken, die zij steeds op zorgvuldige en degelijke wijze schreef. Tot het laatst toe is zij creatief werkzaam gebleven.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.