Uitgelicht: Florence Koorn

KOORNFlorence

Florence Koorn verrijkte de Nederlandse vrouwengeschiedenis behalve met haar proefschrift, een enkele andere monografie en een reeks artikelen, met het begrip ‘tweede’ religieuze vrouwenbeweging, waarmee ze drie laatmiddeleeuwse vrouwenbewegingen aanduidde: begijnen, vrouwen die toetraden tot de zogeheten derde orde van Sint Franciscus, en de modern-devote zusterhuizen van het ‘Gemene Leven’. Ze was met name geïnteresseerd in het institutionaliseringsproces dat zich binnen de semi-religieuze bewegingen voordeed – hiervoor ontwikkelde ze het begrip ‘verkloostering’ – en de ambivalente status van semi-religieuze vrouwen in kerk en religie. Daarbij onderkende ze de spanning die in deze groepen bestond tussen persoonlijke devotie en de druk om zich aan te sluiten bij traditionele instituties zoals kloosterorden.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.