Uitgelicht: Jo Proot

PROOTJohanna

Jo Proot was historica en gaf onder meer les als geschiedenisleraar aan de mms te Groningen. Ze deed veel aan verenigingswerk. Zo zat ze in de historische commissies van de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 in Amsterdam, was ze bestuurslid van de Historische Vereeniging Haerlem en van de Haarlemse afdeling van de Vereeniging voor Huisvrouwen en lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (sinds 1906) en het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.