Uitgelicht: Suzanna von Wolzogen Kühr

852SuzannavanWolzogen

Suzanna von Wolzogen Kühr heeft naam gemaakt als auteur van het tweedelige De Nederlandsche vrouw in de 18e eeuw, een uniek overzicht van alle mogelijke, vooral literaire uitingen over de rol die vrouwen in die tijd werd toebedacht. Haar werk werd gematigd positief ontvangen. Men roemde de nauwgezetheid van het onderzoek, maar bekritiseerde haar omdat ze voornamelijk aandacht besteedde aan de elite en haar materiaal niet echt tot leven wist te wekken. Daarna werd het stil rond deze vrouwenhistorica ‘avant la lettre’. In de jaren 1980 werd haar werk herontdekt door de vrouwenhistorici van Nederland, en vooral gebruikt als rijke ‘Fundgrube’ van bronnen.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.