Uitgelicht: Jannie Poelstra

POELSTRAJannie

In de ‘Levensberichten’ van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2008-2009) herdacht historica Mineke Bosch Jannie Poelstra als ‘een van de pioniers van vrouwengeschiedenis in Nederland’, voor wie klasse en sekse onlosmakelijk met elkaar verweven waren. Als rode draad in Poelstra’s werk zag Bosch het motto van de ‘tweede feministische golf’: het persoonlijke is politiek. Zowel haar eigen familieachtergrond (haar moeder en grootmoeder hadden beiden als dienstmeisje gewerkt) als die van haar man leverden haar de stof voor haar historische reflecties.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.