Uitgelicht: Jane de Iongh

iongh

Jane de Iongh was historica en schrijfster en tevens cultureel attachée bij de Nederlandse Ambassade in Londen. Ondanks haar betekenis op emancipatorisch, organisatorisch en historiografisch terrein zou De Iongh vooral aan haar driedelige reeks Regentessen der Nederlanden blijvende bekendheid ontlenen.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.