Uitgelicht: Emilie Haspels

884EmilieHaspels

Emilie Haspels werd in 1946 de eerste vrouwelijke hoogleraar klassieke archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en daarmee ook meteen de eerste vrouwelijke directeur van het Allard Pierson Museum. Haspels heeft voor het museum een belangrijke rol gespeeld bij de uitbreiding van de Griekse collectie. Daarnaast is haar The Highlands of Phrygia. Sites and Monuments (1971) nog steeds een veel gebruikt handboek, net als haar proefschrift over perspectivische verkorting in de Griekse vaasschilderkunst. Na haar dood werd zij geprezen om haar baanbrekende onderzoek en haar niet aflatende inspanningen en hartstocht voor de wetenschap. Meer over deze uitzonderlijke vrouw is te lezen in haar lemma.

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.