Uitgelicht: Dora van Velden

VELDENDora

Het leven en werk van Dora van Velden passen naadloos in de koloniale en de postkoloniale geschiedenis van Nederland; de receptie van haar werk illustreert de omgang in Nederland met het koloniaal verleden na 1945. Haar boek De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog werd bekender dan zijzelf en daar had zij, gesloten en bescheiden als ze was, geen moeite mee.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.