Uitgelicht: Marie Meilink-Roelofsz

ROELOFSZMarie

Marie Meilink-Roelofsz was archivaris en historica. Ze behoorde tot de kleine academisch gevormde en kritische vrouwelijke voorhoede die zich onverstoorbaar wist staande te houden in de indertijd door mannen gedomineerde Nederlandse archiefwereld. Tenminste twee pijlers van haar levenswerk als historica en archivaris blijven van eminent belang: haar dissertatie Asian trade en haar definitieve reorganisatie en inventarisatie van het VOC-archief. Zij gaf haar bijdrage aan een zinvolle vernieuwing van haar vakgebied: het verlaten van een europacentrische visie en een grotere aandacht voor een sociaal-historische benadering. Zij heeft voor het Algemeen Rijksarchief veel betekend.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.