1001 Vrouwen op Geschiedenis Magazine Live

HELDEN 646x350

Geschiedenis Magazine organiseert zaterdag 10 juni (10:30-16:30) in het sfeervolle Louis Hartlooper Complex in Utrecht Geschiedenis Magazine Live. Het overkoepelende thema van het festival is ‘Helden’. Els Kloek zal die dag praten over 1001 Vrouwen en de helden uit het boek. Ook andere sprekers vertellen over helden die dreigen te worden vergeten, zoals Ronald Prud’homme van Reine (biograaf van zeehelden Michiel de Ruyter, Maarten & Cornelis Tromp en Piet Hein), Jaap Cohen (expert WO II, voorheen verbonden aan het NIOD) en Henk Slechte (historicus en tentoonstellingsmaker, en goed ingevoerd in het leven van ‘onze held van Waterloo’, de latere koning Willem II). Daarnaast zal theatergroep Aluin die dag een meeslepend optreden verzorgen over helden uit de Reformatie: historisch verantwoord toneel met een actuele invalshoek. Meer informatie en tickets via de website van Geschiedenis Magazine.