Uitgelicht: Geertje Lycklama à Nijeholt

LYCKLAMAGeertje

Geertje Lycklama à Nijeholt (1938-2014) was politica, feministe en sociologe. Daarnaast was ze de eerste hoogleraar vrouwenstudies van Nederland. ‘Opgewekt, eenvoudig, helder en hartelijk, gedreven door rechtvaardigheidsgevoel, met name waar het vrouwen in ontwikkelingslanden betreft’ Zo werd Geertje Lycklama à Nijeholt door haar familie herdacht. De voorzitter van de Eerste Kamer noemde haar ‘de koningin-moeder van de internationale vrouwenvraagstukken’ en volgens premier Rutte was het Nederlandse buitenlandbeleid ‘in hoge mate schatplichtig aan haar werk’ (gecit. Kranenburg).

Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van het Johanna Westerdijkjaar lichten we in februari elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de wetenschap, van bèta's tot alfa's.