Uitgelicht: Wilhelmina Bladergroen

922WilhelminaBladergroen

Dat Wilhelmina Bladergroen (1908-1983) pionierswerk verrichtte voor kinderen met opvoedings- en leerproblemen staat buiten kijf. Voor hen ontwikkelde ze nieuwe didactische en therapeutische methoden. Ze was daarmee een van de grondleggers van de universitaire orthopedagogiek in Nederland. Ze stond op de bres voor het respecteren van het eigen karakter van de kleutertijd. Nog steeds herkenbaar blijft haar missionaire oproep om kinderen bovenal de ruimte te geven om te spelen.

Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van het Johanna Westerdijkjaar lichten we in februari elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de wetenschap, van bèta's tot alfa's.