Uitgelicht: Annie Adama van Scheltema-Kleefstra

ADAMAAnnie

Annie Adama van Scheltema-Kleefstra heeft terecht naam gemaakt als de heldin van de IISG-collectie. Rein van der Leeuw, een van de latere directeuren, typeerde Annies présence als instituutsbibliothecaresse: ‘Mensen, die nauw met haar samen hebben gewerkt op het IISG, vermelden steeds haar grote werkkracht en inzet voor het Instituut. Dat zij er op nu niet meer voorstelbare wijze de wind onder had is ook waar. Zij was een persoonlijkheid, die als wijlen Bismarck, gemakkelijker zich liet gehoorzamen, dan dat zij zelf zich schikken kon naar anderen’ (Van der Leeuw sr., 139-140).
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.