Uitgelicht: Rinskje Visscher

815RinskjeVisscher

Als archivaris stelde Rinskje Visscher een inventaris samen van de archieven van twee middeleeuwse gasthuizen en het oudste vrome gilde van Leeuwarden. Ze maakte een nieuwe catalogus van de Stadsbibliotheek en werkte mee aan het supplement op de Leeuwarder stadsgeschiedenis van Eekhoff uit 1846. Ze was een verdienstelijk archivaris, maar als historica trok ze volgens de historicus J.A. Faber af en toe wat al te vlot haar conclusies (Faber, 8, 11). Bij bezoekers van het Historisch Centrum Leeuwarden leeft ze voort in haar grote ‘Klapper 25’, een zeer gebruiksvriendelijke nadere toegang op het Oud Stadsarchief.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.