Uitgelicht: Gerda Kurtz

KURTZGerda

Bij leven is ‘de juffrouw’, zoals Gerda Kurtz op het Haarlemse gemeentearchief werd aangeduid, herhaaldelijk geëerd voor haar werk als archivaris en historica. In 1946 werd ze als tweede vrouw ooit lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In 1961 kreeg ze de zilveren legpenning van de Historische Vereniging Haerlem, die haar in 1969 erelid maakte. Bij haar afscheid als archivaris in 1964 werd ze Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.