Uitgelicht: Cecilia Kloosterhuis

Kloosterhuis C A 1909

Begin jaren zeventig begon historica Cecilia Kloosterhuis haar onderzoek naar de geschiedenis van de koloniën en kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid. Het archief van de Maatschappij was op dat moment allesbehalve geordend en geïnventariseerd, een taak die Kloosterhuis bij haar onderzoek op zich nam. Haar dissertatie toen zij overleed in conceptvorm klaar en verscheen postuum in 1981. Haar uitvoerige beschrijving van het wonen en werken in de koloniën werd geprezen als een ‘diepgaande studie’ (Huussen) maar ook bekritiseerd als ‘te weinig een geschiedkundig verhaal’ (Leeuwarder Courant). Ook zou ze te veel de kant van het koloniebestuur hebben gekozen.
Nieuwsgierig geworden? Lees haar lemma!

In het kader van de Maand van de Geschiedenis lichten we in oktober elke werkdag een vrouw uit die haar sporen heeft nagelaten in de geschiedbeoefening in de brede zin van het woord, van historici tot archivarissen en van archeologes tot schrijfsters van historische romans.